26 February 2012

Ayat Seribu DinarErtinya: "Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Dia menjadikan jalan keluar baginya. Dan Dia mendatangkan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka (tidak dijangkakan). Dan siapa yang berserah diri sepenuhnya (bertawakkal) kepada Allah, maka ia berada dalam jaminan-Nya (dicukupkan keperluannya oleh Allah). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya, dan sesungguhnya Allah menjadikan bagi tiap-tiap sesuatu itu ada ukuran (nya)."

Fadhilatnya:

(1) Mendapat Rezeki Tanpa Disangka-sangka

           Menurut Ibnu Mas'ud RA pula, orang yang mengamalkan tuntutan yang ada dalam Ayat Seribu Dinar ini akan beroleh jaminan rezeki daripada Allah; bahkan dia akan memperoleh rezeki menurut jalan yang tidak pernah terfikirkan atau tidak dijangkakan sumber serta puncanya.


(2) Melenyapkan Segala Bentuk Kesusahan

           Mereka yang beramal dengan pengertian serta tuntutan Ayat Seribu Dinar ini akan dihilangkan apa juga bentuk kesusahan, kesempitan dan gangguan-gangguan jiwa sebagaimana disebut oleh Ar-Rabi' bin Khaitham berikut ini:

            Ar-Rabi' bin Khaitham berkata: "Allah menjadikan jalan keluar baginya," maksudnya ialah jalan keluar atau penyelesaian dari segala sesuatu yang menyusahkan dan menyempitkan hidup dan perasaan manusia.


(3) Dijauhkan Dari Keraguan dan Kesusahan Maut

           Qatadah pula menyebut, orang yang beramal dengan tuntutan Ayat Seribu Dinar ini, selain beroleh rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka, juga akan dijauhkan dari keraguan-keraguan ketika di dunia serta terhindar dari kesusahan-kesusahan ketika menghadapi maut (menjelang mati).
          
          Qatadah RA berkata: Maksud "jalan keluar" dalam ayat tersebut ialah keluar daripada perkara-perkara yang syubhat dan kesusahan ketika mati; "dan memberi rezeki kepadanya dari cara yang tidak disangka-sangka," adalah menerusi jalan yang dia harapkan dan tidak dicita-citakannya.

No comments:

Post a Comment